Podielové fondy

Názov Správca Mena NAV  /
Zmena za mesiac
Akciové investície Dlhopisové investície Peňažné a iné investície DLH < 1 rok DLH 1-5 rokov DLH > 5 rokov Priemerná durácia  /
Agresivita portfólia
VÚB AM - Active Bond fund
Dlhopisové fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Active Magnifica
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Dlhopisový konvergentný fond
Dlhopisové fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Dynamické portfólio
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Edícia 2018
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Edícia Svet
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Flexibilný Konzervatívny fond
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Flexible Magnifica Fund
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Fond Bankových vkladov
Fondy krátkodobých investícií
VÚB Asset Management

VÚB AM - Konzervatívne portfólio
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Magnifica Edícia I
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Magnifica Edícia II
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Magnifica Edícia III
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management

VÚB AM - Rezervný fond
Fondy krátkodobých investícií
VÚB Asset Management

VÚB AM - Vyvážený rastový fond
Zmiešané fondy
VÚB Asset Management