Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 3
KBC Asset Management, Štruktúrované fondy

Štatistika od 31.12.2018 do 29.11.2019

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie:

   

Štatistika od 16.01.2019 do 29.11.2019
Výnos fondu: 9,12 % Rozdiel medzi výnosmi: 3,09 %
MIX1: 6,03 % Koeficient korelácie: N/A


Priemerný výnos (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Inflačný index (inflácia): 0,19 %
Pozícia podľa výnosu (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Reálny výnos fondu: 8,93 %