IAD - Zaistený - IAD depozitné konto, o.p.f.
IAD Investments, správ. spol., a.s., Fondy krátkodobých investícií

Štatistika od 02.06.2017 do 04.05.2018

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie:

   

Štatistika od 02.06.2017 do 04.05.2018
Kurz (EUR): 0,038034 Výnos p.a.: 0,47 %
Zmena za týždeň: 0,03 % Výnos: 0,47 %

Kĺzavý priemer 50 (SMA50): 0,037939 Dlhodobá odchýlka: 0,01 %
Kĺzavý priemer 200 (SMA200): 0,037939 Maximálny výnos: 0,47 %
Kurz (EUR) vs SMA50: Vzdialenosť od maxima: 0,00 %
Kurz (EUR) vs SMA200: Maximálny prepad: 0,00 %
SMA50 vs SMA200: Pozícia (Podľa výnosu, všetky fondy): Načítava sa...

Výnos za 1 týždeň: 0,03 % Výnos za 6 mesiacov: 0,26 %
Výnos za 2 týždne: 0,04 % Výnos za 1 rok: 0,47 %
Výnos za 1 mesiac: 0,05 % Výnos za 2 roky: 0,47 %
Výnos za 2 mesiace: 0,08 % Výnos za 3 roky: 0,47 %
Výnos za 3 mesiace: 0,14 % Výnos za 5 rokov: 0,47 %