IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový)
IAD Investments, správ. spol., a.s., Dlhopisové fondy

Štatistika od 23.07.2019 do 22.06.2018

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie: