Horizon CSOB Duo Bonus 1
KBC Asset Management, Štruktúrované fondy

Štatistika od 21.07.2017 do 30.12.2019

1 Rok 3 Roky 5 Rokov Všetko

Funkcie:

   

Štatistika od 14.07.2017 do 16.12.2019
NAV (EUR): 1 040 296,74 Pozícia (Podľa NAV, fondy rovnakého typu): Načítava sa...
Zmena NAV za mesiac: -0,48 % Pozícia (Podľa NAV, všetky fondy): Načítava sa...

Podiel akciových investícií: N/A Podiel dlhopisov so splatnosťou do 1 roka: N/A
Podiel dlhopisových investícií: N/A Podiel dlhopisov so splatnosťou od 1 do 5 rokov: N/A
Podiel peňažných a iných investícií: N/A Podiel dlhopisov so splatnosťou nad 5 rokov: N/A

Agresivita portfólia: N/A Durácia dlhopisových a peňažných investícií: N/A
Pozícia podľa agresivity portfólia (všetky fondy): Načítava sa... Pozícia podľa durácie portfólia (všetky fondy): Načítava sa...