IDF

Indexové negarantované dôchodkové fondy

Na trhu DSS sú momentálne ponúkané 4 Indexové negarantované dôchodkové fondy

Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne spravovať aj tzv. indexový negarantovaný dôchodkový fond. Označenie „indexový“ získal tento typ dôchodkového fondu vďaka tomu, že správca sa svojou správou snaží o verné kopírovanie určitého vopred zvoleného trhového benchmarku – u nás vybraného akciového indexu (napr. MSCI World). Z hľadiska správy aktív môže mať tento typ dôchodkového fondu investovaných až 100% majetku v rizikových finančných nástrojoch (ETF), čím sa stáva z pohľadu výnosovo-rizikového profilu zaujímavým najmä pre tých sporiteľov, ktorí sú v krátkodobom investičnom horizonte ochotní podstúpiť najvyššiu mieru rizika (volatility), za cenu potenciálu dosiahnuť v dlhodobom horizonte najvyššie zhodnotenie (v porovnaní s ostatnými typmi dôchodkových fondov). Indexové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. pasívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 09.08.2019 do 05.08.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Indexový (AXA d.s.s., a.s.) 749 142 536,34 2,40 % 53,10 %
Perspektíva (DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.) 43 539 783,17 2,96 % 3,09 %
Index Global (NN d.s.s., a.s.) 110 229 801,37 3,70 % 7,81 %
Index Euro (NN d.s.s., a.s.) 112 068 588,10 0,38 % 7,94 %
Index (VÚB Generali d.s.s., a.s.) 395 962 934,46 2,80 % 28,06 %
Spolu: 1 410 943 643,44 2,45 % 100,00 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.