IDF

Indexové negarantované dôchodkové fondy

Na trhu DSS sú momentálne ponúkané 4 Indexové negarantované dôchodkové fondy

Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne spravovať aj tzv. indexový negarantovaný dôchodkový fond. Označenie „indexový“ získal tento typ dôchodkového fondu vďaka tomu, že správca sa svojou správou snaží o verné kopírovanie určitého vopred zvoleného trhového benchmarku – u nás vybraného akciového indexu (napr. MSCI World). Z hľadiska správy aktív môže mať tento typ dôchodkového fondu investovaných až 100% majetku v rizikových finančných nástrojoch (ETF), čím sa stáva z pohľadu výnosovo-rizikového profilu zaujímavým najmä pre tých sporiteľov, ktorí sú v krátkodobom investičnom horizonte ochotní podstúpiť najvyššiu mieru rizika (volatility), za cenu potenciálu dosiahnuť v dlhodobom horizonte najvyššie zhodnotenie (v porovnaní s ostatnými typmi dôchodkových fondov). Indexové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. pasívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 28.02.2020 do 24.02.2021
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Indexový (AXA d.s.s., a.s.) 0,080100 20,32 % 22,31 % -24,64 % 0,82
Perspektíva (DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.) 0,066413 12,82 % 15,01 % -22,07 % 0,58
Index Global (NN d.s.s., a.s.) 0,077027 18,24 % 20,05 % -24,40 % 0,75
Index Euro (NN d.s.s., a.s.) 0,062274 12,95 % 13,80 % -31,03 % 0,42
Index (VÚB Generali d.s.s., a.s.) 0,077017 20,46 % 22,45 % -24,63 % 0,83
Priemer: 0,072566 16,96 % 18,73 % -25,35 % 0,68
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.