DDF

Dlhopisové garantované dôchodkové fondy

Na trhu DSS je momentálne ponúkaných 5 dlhopisových garantovaných dôchodkových fondov

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden tzv. dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „konzervatívny“, nakoľko investuje úspory sporiteľov II. piliera výlučne do konzervatívnych nástrojov finančného trhu (do peňažných a dlhopisových investícií). Je určený najmä sporiteľom, ktorí hľadajú najmenej rizikovú formu investovania. Na druhej strane však treba povedať, že podstúpenie najnižšieho rizika znamená v dlhodobom horizonte aj potenciál dosiahnutia najnižšieho výnosu. Momentálne sa v druhom pilieri nachádza absolútna väčšina sporiteľov aj úspor v druhom pilieri, práve v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch. Dlhopisové garantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 24.09.2019 do 21.09.2020
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Garant (Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.) 0,043979 0,40 % 0,40 % -3,32 % 0,12
Dlhopisový (AXA d.s.s., a.s.) 0,042923 0,29 % 0,29 % -2,65 % 0,11
Stabilita (DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.) 0,050683 1,46 % 2,65 % -5,72 % 0,26
Solid (NN d.s.s., a.s.) 0,045026 1,16 % 1,16 % -4,47 % 0,26
Klasik (VÚB Generali d.s.s., a.s.) 0,046962 -0,04 % 0,66 % -4,33 % -0,01
Priemer: 0,045915 0,66 % 1,03 % -4,10 % 0,15
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.