ADF

Akciové negarantované dôchodkové fondy

Na trhu DSS je momentálne ponúkaných 5 akciových negarantovaných dôchodkových fondov

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden tzv. akciový negarantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „rastový“ alebo „agresívny“, nakoľko môže investovať prevažnú časť úspor sporiteľov II. piliera aj do rizikovejších nástrojov finančného trhu (akciové investície a ETF). Je určený najmä sporiteľom, ktorí v dlhodobom horizonte hľadajú potenciál dosiahnutia vysokého výnosu, a to aj za cenu podstúpenia zvýšenej krátkodobej volatility (rizika). Momentálne sa v akciových negarantovaných dôchodkových fondoch nachádza druhý najväčší počet sporiteľov a aj spravovaného majetku v slovenskom druhom pilieri. Akciové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 14.12.2018 do 11.12.2019
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Progres (Allianz – Slovenská d.s.s., a.s.) 0,060591 17,96 % 18,77 % -5,78 % 3,11
Akciový (AXA d.s.s., a.s.) 0,049696 8,98 % 9,45 % -2,38 % 3,77
Prosperita (DSS Poštovej banky d.s.s., a.s.) 0,045844 9,56 % 14,09 % -8,87 % 1,08
Dynamika (NN d.s.s., a.s.) 0,053256 11,87 % 12,63 % -3,14 % 3,78
Profit (VÚB Generali d.s.s., a.s.) 0,056448 13,24 % 13,83 % -3,52 % 3,76
Priemer: 0,053167 12,32 % 13,75 % -4,74 % 3,10
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.