II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 05.12.2019 do 01.12.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
NN d.s.s., a.s. 1 947 638 800,25 5,00 % 19,10 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 3 134 600 451,04 2,51 % 30,75 %
AXA d.s.s., a.s. 2 718 634 476,40 2,00 % 26,67 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 553 238 252,41 1,88 % 5,43 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 841 194 104,46 4,11 % 18,06 %
Spolu: 10 195 306 084,56 3,10 % 100,00 %