II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 23.04.2018 do 17.04.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 720 313 132,36 0,84 % 8,39 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 706 488 749,68 1,25 % 31,54 %
AXA d.s.s., a.s. 2 301 395 347,40 1,63 % 26,82 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 459 562 179,20 1,49 % 5,36 %
NN d.s.s., a.s. 892 030 821,47 1,34 % 10,40 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 501 028 476,43 1,75 % 17,49 %
Spolu: 8 580 818 706,54 1,38 % 100,00 %