II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 30.01.2019 do 24.01.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
NN d.s.s., a.s. 1 740 852 530,93 1,13 % 18,40 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 941 226 792,80 1,29 % 31,08 %
AXA d.s.s., a.s. 2 588 221 929,09 1,76 % 27,35 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 504 506 629,07 2,08 % 5,33 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 687 895 612,43 1,82 % 17,84 %
Spolu: 9 462 703 494,32 1,62 % 100,00 %