II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 20.02.2017 do 14.02.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 666 877 623,16 -0,19 % 8,74 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 424 300 079,05 -0,27 % 31,78 %
AXA d.s.s., a.s. 1 997 717 288,12 -0,52 % 26,19 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 421 524 247,87 -0,38 % 5,53 %
NN d.s.s., a.s. 803 346 588,72 -0,38 % 10,53 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 314 749 141,83 -0,44 % 17,23 %
Spolu: 7 628 514 968,75 -0,36 % 100,00 %