II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 23.08.2018 do 19.08.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 740 072 050,97 0,37 % 8,29 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 794 116 899,99 0,40 % 31,29 %
AXA d.s.s., a.s. 2 408 481 018,48 0,51 % 26,98 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 492 749 296,58 3,15 % 5,52 %
NN d.s.s., a.s. 926 012 537,13 0,58 % 10,37 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 566 986 744,27 0,39 % 17,55 %
Spolu: 8 928 418 547,42 0,90 % 100,00 %