II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 16.10.2017 do 10.10.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 692 177 712,06 0,09 % 8,59 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 551 945 769,95 0,29 % 31,67 %
AXA d.s.s., a.s. 2 147 189 185,39 0,28 % 26,65 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 431 965 224,45 -0,22 % 5,36 %
NN d.s.s., a.s. 837 965 328,52 0,06 % 10,40 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 395 691 695,91 0,45 % 17,32 %
Spolu: 8 056 934 916,28 0,16 % 100,00 %