II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 02.03.2020 do 13.01.2021
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
NN d.s.s., a.s. 2 032 740 571,09 2,72 % 19,53 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 3 178 709 485,81 1,31 % 30,54 %
AXA d.s.s., a.s. 2 752 476 984,65 1,30 % 26,44 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 562 154 973,91 1,20 % 5,40 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 883 233 761,55 2,21 % 18,09 %
Spolu: 10 409 315 777,01 1,75 % 100,00 %