II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 25.11.2016 do 21.11.2017
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 662 505 806,70 0,57 % 8,78 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 401 521 371,44 0,90 % 31,82 %
AXA d.s.s., a.s. 1 976 159 026,99 0,95 % 26,18 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 415 767 356,52 1,20 % 5,51 %
NN d.s.s., a.s. 797 472 101,09 0,69 % 10,57 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 294 614 889,35 0,94 % 17,15 %
Spolu: 7 548 040 552,09 0,88 % 100,00 %