II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 14.12.2017 do 10.12.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 694 668 570,93 -0,07 % 8,62 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 555 798 939,42 -0,39 % 31,70 %
AXA d.s.s., a.s. 2 150 169 372,69 -0,40 % 26,67 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 429 346 848,70 -0,69 % 5,32 %
NN d.s.s., a.s. 838 330 683,62 -0,37 % 10,40 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 395 129 431,72 -0,43 % 17,30 %
Spolu: 8 063 443 847,08 -0,39 % 100,00 %