II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 11.04.2019 do 07.04.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
NN d.s.s., a.s. 1 656 254 776,46 -3,18 % 18,41 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 808 512 757,66 -2,85 % 31,21 %
AXA d.s.s., a.s. 2 447 906 210,73 -2,30 % 27,20 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 501 010 812,21 -3,56 % 5,57 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 585 022 225,32 -3,43 % 17,61 %
Spolu: 8 998 706 782,38 -3,06 % 100,00 %