II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 18.06.2018 do 12.06.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 725 296 354,04 0,99 % 8,36 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 727 271 224,05 1,14 % 31,45 %
AXA d.s.s., a.s. 2 333 722 564,39 1,61 % 26,91 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 465 398 792,31 1,77 % 5,37 %
NN d.s.s., a.s. 900 155 577,46 1,61 % 10,38 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 518 905 149,29 1,58 % 17,52 %
Spolu: 8 670 749 661,54 1,45 % 100,00 %