II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 24.04.2017 do 18.04.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 674 607 729,66 0,51 % 8,69 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 461 120 977,09 0,73 % 31,72 %
AXA d.s.s., a.s. 2 039 067 500,78 1,01 % 26,28 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 427 572 650,08 0,63 % 5,51 %
NN d.s.s., a.s. 817 635 841,80 0,98 % 10,54 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 339 658 557,55 0,98 % 17,26 %
Spolu: 7 759 663 256,96 0,81 % 100,00 %