II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 24.07.2017 do 18.07.2018
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 687 808 647,76 0,55 % 8,62 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 528 839 069,47 0,75 % 31,69 %
AXA d.s.s., a.s. 2 118 529 311,34 1,05 % 26,55 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 431 762 336,10 0,68 % 5,41 %
NN d.s.s., a.s. 835 633 307,13 0,97 % 10,47 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 377 184 973,80 0,91 % 17,26 %
Spolu: 7 979 757 645,60 0,82 % 100,00 %