II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 08.07.2019 do 01.07.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
NN d.s.s., a.s. 1 761 056 502,30 1,92 % 18,49 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 955 372 015,13 1,44 % 31,04 %
AXA d.s.s., a.s. 2 593 198 401,89 1,59 % 27,23 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 522 085 395,01 1,45 % 5,48 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 690 653 510,07 1,75 % 17,75 %
Spolu: 9 522 365 824,40 1,63 % 100,00 %