II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 24.09.2019 do 18.09.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
NN d.s.s., a.s. 1 828 470 214,48 1,39 % 18,59 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 3 040 110 212,33 0,94 % 30,92 %
AXA d.s.s., a.s. 2 669 131 457,91 0,30 % 27,14 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 539 354 441,40 0,49 % 5,48 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 756 468 171,40 0,72 % 17,86 %
Spolu: 9 833 534 497,52 0,77 % 100,00 %