II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 19.02.2018 do 12.02.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 705 462 766,29 1,46 % 8,50 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 627 178 878,44 2,16 % 31,66 %
AXA d.s.s., a.s. 2 219 566 505,43 2,87 % 26,75 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 442 725 509,52 2,75 % 5,34 %
NN d.s.s., a.s. 860 990 517,70 2,16 % 10,38 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 441 269 578,56 2,81 % 17,37 %
Spolu: 8 297 193 755,94 2,37 % 100,00 %