II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 25.07.2016 do 19.07.2017
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 648 548 301,50 0,02 % 8,90 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 322 221 672,68 0,18 % 31,85 %
AXA d.s.s., a.s. 1 905 008 696,38 0,18 % 26,13 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 396 947 509,13 0,06 % 5,44 %
NN d.s.s., a.s. 773 286 908,22 0,15 % 10,61 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 244 208 325,85 0,54 % 17,07 %
Spolu: 7 290 221 413,76 0,19 % 100,00 %