II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 26.09.2016 do 20.09.2017
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 653 868 657,37 0,52 % 8,85 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 352 947 060,01 0,77 % 31,85 %
AXA d.s.s., a.s. 1 928 274 197,65 0,94 % 26,10 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 404 364 100,83 1,51 % 5,47 %
NN d.s.s., a.s. 784 701 784,94 1,03 % 10,62 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 263 697 109,41 1,13 % 17,11 %
Spolu: 7 387 852 910,21 0,98 % 100,00 %