II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 17.12.2018 do 11.12.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
NN d.s.s., a.s. 1 707 504 340,59 0,63 % 18,49 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 877 351 732,33 0,75 % 31,16 %
AXA d.s.s., a.s. 2 515 093 299,25 1,15 % 27,24 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 494 630 383,90 1,46 % 5,36 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 639 227 633,11 1,02 % 17,75 %
Spolu: 9 233 807 389,18 1,00 % 100,00 %