II. pilier

Trhový podiel

Dôchodkové správcovské spoločnosti
Štatistika od 17.10.2018 do 11.10.2019
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Aegon 745 836 742,30 0,34 % 8,23 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. 2 830 054 220,96 0,46 % 31,23 %
AXA d.s.s., a.s. 2 453 807 305,88 0,56 % 27,07 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. 492 345 969,50 0,38 % 5,43 %
NN d.s.s., a.s. 939 757 027,62 0,61 % 10,37 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. 1 601 286 273,17 0,84 % 17,67 %
Spolu: 9 063 087 539,43 0,53 % 100,00 %