VÚB Generali - Klasik

Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond

Každá dôchodková správcovská spoločnosť povinne spravuje jeden tzv. dlhopisový garantovaný dôchodkový fond. Z pohľadu investičnej stratégie sa dá tento typ dôchodkového fondu označiť aj pojmom „konzervatívny“, nakoľko investuje úspory sporiteľov II. piliera výlučne do konzervatívnych nástrojov finančného trhu (do peňažných a dlhopisových investícií). Je určený najmä sporiteľom, ktorí hľadajú najmenej rizikovú formu investovania. Na druhej strane však treba povedať, že podstúpenie najnižšieho rizika znamená v dlhodobom horizonte aj potenciál dosiahnutia najnižšieho výnosu. Momentálne sa v druhom pilieri nachádza absolútna väčšina sporiteľov aj úspor v druhom pilieri, práve v dlhopisových garantovaných dôchodkových fondoch. Dlhopisové garantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. aktívne spravované fondy.

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

       
Štatistika od 10.03.2020 do 03.03.2021
Výnos fondu: 1,64 % Rozdiel medzi výnosmi: 1,97 %
Dynamický benchmark: -0,33 % Koeficient korelácie: N/A

DBXQ: 0,99 % Rozdiel medzi výnosmi: 0,65 %
SHY: -0,03 % Rozdiel medzi výnosmi: 1,68 %
TLH: -13,02 % Rozdiel medzi výnosmi: 14,66 %

Priemerný výnos (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Inflačný index (inflácia): 2,11 %
Pozícia podľa výnosu (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Reálny výnos fondu: -0,47 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita