NN - Index Global

Indexový negarantovaný dôchodkový fond

Dôchodkové správcovské spoločnosti môžu dobrovoľne spravovať aj tzv. indexový negarantovaný dôchodkový fond. Označenie „indexový“ získal tento typ dôchodkového fondu vďaka tomu, že správca sa svojou správou snaží o verné kopírovanie určitého vopred zvoleného trhového benchmarku – u nás vybraného akciového indexu (napr. MSCI World). Z hľadiska správy aktív môže mať tento typ dôchodkového fondu investovaných až 100% majetku v rizikových finančných nástrojoch (ETF), čím sa stáva z pohľadu výnosovo-rizikového profilu zaujímavým najmä pre tých sporiteľov, ktorí sú v krátkodobom investičnom horizonte ochotní podstúpiť najvyššiu mieru rizika (volatility), za cenu potenciálu dosiahnuť v dlhodobom horizonte najvyššie zhodnotenie (v porovnaní s ostatnými typmi dôchodkových fondov). Indexové negarantované dôchodkové fondy patria, z pohľadu uplatnenej formy správy aktív, medzi tzv. pasívne spravované fondy.

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

       
Štatistika od 28.01.2019 do 22.01.2020
Výnos fondu: 25,09 % Rozdiel medzi výnosmi: 0,09 %
Dynamický benchmark: 25,00 % Koeficient korelácie: N/A

MSCI World: 25,10 % Rozdiel medzi výnosmi: -0,02 %
Eurostoxx 50: 20,16 % Rozdiel medzi výnosmi: 4,93 %
S&P 500: 25,64 % Rozdiel medzi výnosmi: -0,55 %

Priemerný výnos (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Inflačný index (inflácia): 2,07 %
Pozícia podľa výnosu (fondy rovnakého typu): Načítava sa... Reálny výnos fondu: 23,02 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita