Filter 2. pilier

Zoradte si fondy podľa vlastných kritérií


Názov Správca Kurz v EUR Zmena za deň Výnos p.a. Výnos Dlhodobá odchýlka Maximálny výnos Vzdial. od maxima Maximálny prepad Kurz vs SMA50 Kurz vs SMA200 SMA50 vs SMA200
Vital (Akciový) Aegon logo
Solid (Dlhopisový) Aegon logo
Index (Indexový) Aegon logo
Progres (Akciový) Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. logo
Garant (Dlhopisový) Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. logo
Akciový (Akciový) AXA d.s.s., a.s. logo
Dlhopisový (Dlhopisový) AXA d.s.s., a.s. logo
Indexový (Indexový) AXA d.s.s., a.s. logo
Prosperita (Akciový) DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. logo
Stabilita (Dlhopisový) DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. logo
Perspektíva (Indexový) DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. logo
Dynamika (Akciový) NN d.s.s., a.s. logo
Harmónia (Zmiešaný) NN d.s.s., a.s. logo
Tradícia (Dlhopisový) NN d.s.s., a.s. logo
Index (Indexový) NN d.s.s., a.s. logo
Akciový (Akciový) * Virtuálna d.s.s. logo
Zmiešaný (Zmiešaný) * Virtuálna d.s.s. logo
Dlhopisový (Dlhopisový) * Virtuálna d.s.s. logo
Indexový (Indexový) * Virtuálna d.s.s. logo
Profit (Akciový) VÚB Generali d.s.s., a.s. logo
Mix (Zmiešaný) VÚB Generali d.s.s., a.s. logo
Klasik (Dlhopisový) VÚB Generali d.s.s., a.s. logo
Index (Indexový) VÚB Generali d.s.s., a.s. logo

* Do tohto fondu nie je možné investovať v II. pilieri.Ide o virtuálne dôchodkové fondy spravujúce virtuálne finančné prostriedky v rámci projektu aplikovaného výskumu Virtuálna dôchodková správcovská spoločnosť ​realizovaného Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny​Slovenskej republiky. Viac o projekte nájdete na webe virtualnadss.umb.sk

Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond dosahuje nové maximum.
 
Fond dosahuje nové minimum.
%
Pozitívna zmena
%
Negatatívna zmena
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.
 
Najnižšia agresivita
 
Nízka agresivita
 
Stredná agresivita
 
Vysoká agresivita
 
Najvyššia agresivita