VÚB Generali d.s.s.

VÚB Generali d.s.s. momentálne ponúka 4 dôchodkové fondy

Dôchodková správcovská spoločnosť: VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pôsobí na trhu starobného dôchodkového sporenia už od vzniku II. piliera, teda od marca 2005. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je treťou najväčšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou slovenského druhého piliera (zo šiestich DSS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber 4 dôchodkové fondy: dlhopisový garantovaný, zmiešaný negarantovaný, akciový negarantovaný a indexový negarantovaný dôchodkový fond. Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 14.12.2018 do 11.12.2019
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Profit (Akciový) 0,056448 13,24 % 13,83 % -3,52 % 3,76
Mix (Zmiešaný) 0,052999 8,86 % 9,28 % -2,89 % 3,06
Klasik (Dlhopisový) 0,047033 3,06 % 3,08 % -0,25 % 12,28
Index (Indexový) 0,069052 20,22 % 21,58 % -6,88 % 2,94
Priemer: 0,056383 11,35 % 11,94 % -3,39 % 5,51
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.