Virtuálna d.s.s.

Virtuálna d.s.s. momentálne ponúka 4 dôchodkové fondy

Virtuálna, d.s.s., a.s. (ďalej ako vDSS, a.s.) je projektom aplikovaného výskumu a vývoja, ktorého cieľom je riešiť načrtnuté odborné a praktické otázky v dvoch oblastiach. Prvou oblasťou je zvýšenie transparentnosti a informovanosti o poskytovaných službách dôchodkovými správcovskými spoločnosťami na odbornej báze pre odbornú, ale aj širokú verejnosť. Druhou oblasťou je poskytovanie včasných odborných dopadových štúdií zmien regulácie kapitalizačného piliera testovaných na reálnych podmienkach, ktoré budú na problém nazerať nielen z pohľadu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ale aj z pohľadu sporiteľa. Fondy sú spravované podľa zvolenej investičnej stratégie portfólio manažéra vDSS a majetok vo fondoch predstavuje virtuálne prostriedky virtuálnych sporiteľov.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 25.11.2016 do 30.06.2017
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Akciový (Akciový)  * 0,043493 2,58 % 3,93 % -1,30 % 1,97
Zmiešaný (Zmiešaný)  * 0,048333 4,15 % 6,23 % -1,96 % 2,12
Dlhopisový (Dlhopisový)  * 0,042402 0,00 % 0,44 % -0,79 % 0,01
Indexový (Indexový)  * 0,054191 6,90 % 9,58 % -2,66 % 2,59
Priemer: 0,047105 3,41 % 5,04 % -1,68 % 1,67

* Do tohto fondu nie je možné investovať v II. pilieri.Ide o virtuálne dôchodkové fondy spravujúce virtuálne finančné prostriedky v rámci projektu aplikovaného výskumu Virtuálna dôchodková správcovská spoločnosť ​realizovaného Ekonomickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny​Slovenskej republiky. Viac o projekte nájdete na webe virtualnadss.umb.sk

Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.