NN d.s.s.

NN d.s.s. momentálne ponúka 5 dôchodkových fondov

Dôchodková správcovská spoločnosť: NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. pôsobí na trhu starobného dôchodkového sporenia už od vzniku II. piliera, teda od marca 2005. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je štvrtou najväčšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou slovenského druhého piliera (zo šiestich DSS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber 4 dôchodkové fondy: dlhopisový garantovaný, zmiešaný negarantovaný, akciový negarantovaný a indexový negarantovaný dôchodkový fond. Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 28.02.2020 do 24.02.2021
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Solid (Dlhopisový) 0,045292 1,91 % 2,45 % -4,47 % 0,43
Index Global (Indexový) 0,077027 18,24 % 20,05 % -24,40 % 0,75
Dynamika (Akciový) 0,055689 8,31 % 9,91 % -16,63 % 0,50
Harmónia (Zmiešaný) 0,051996 6,23 % 7,80 % -13,90 % 0,45
Index Euro (Indexový) 0,062274 12,95 % 13,80 % -31,03 % 0,42
Priemer: 0,058456 9,53 % 10,80 % -18,09 % 0,51
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.