Allianz - Slovenská d.s.s.

Allianz - Slovenská d.s.s. momentálne ponúka 2 dôchodkové fondy

Dôchodková správcovská spoločnosť: Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. pôsobí na trhu starobného dôchodkového sporenia už od vzniku II. piliera, teda od marca 2005. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je najväčšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou slovenského druhého piliera (zo šiestich DSS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber 2 dôchodkové fondy: dlhopisový garantovaný a akciový negarantovaný dôchodkový fond. Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 02.12.2019 do 27.11.2020
Fond NAV v EUR Zmena NAV za mesiac Podiel podľa NAV
Progres (Akciový) 737 112 777,89 8,76 % 23,46 %
Garant (Dlhopisový) 2 404 278 835,49 0,72 % 76,54 %
Spolu: 3 141 391 613,38 4,74 % 100,00 %
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.