AEGON d.s.s.

AEGON d.s.s. momentálne ponúka 3 dôchodkové fondy

Dôchodková správcovská spoločnosť: AEGON, d.s.s., a.s. pôsobí na trhu starobného dôchodkového sporenia už od vzniku II. piliera, teda od marca 2005. Svojím trhovým podielom (na základe objemu spravovaného majetku) je piatou najväčšou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou slovenského druhého piliera (zo šiestich DSS). Momentálne svojim sporiteľom ponúka na výber 3 dôchodkové fondy: dlhopisový garantovaný, akciový negarantovaný a indexový negarantovaný dôchodkový fond. Jej činnosť je pod dohľadom Národnej banky Slovenska.

Zobraziť:

Výkonnosť NAV

Štatistika od do

1 rok 3 roky 5 rokov všetko

Funkcie:

   


Štatistika od 16.10.2018 do 11.10.2019
Fond AHDJ v EUR Výnos v % Max. výnos v % Max. prepad v % Recovery factor
Vital (Akciový) 0,048299 6,63 % 7,25 % -5,84 % 1,14
Solid (Dlhopisový) 0,044429 1,39 % 1,89 % -0,49 % 2,81
Index (Indexový) 0,067728 11,32 % 12,14 % -11,77 % 0,96
Priemer: 0,053485 6,45 % 7,09 % -6,04 % 1,64
Vysvetlivky:
*
Údaj je pre posledný dostupný obchodný deň 09.03.2016.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom nad priemerom.
 
Fond sa nachádza so svojím výnosom pod priemerom.
 
Nie je dostupný nový údaj za 09.03.2016.