Ročné zhodnotenie fondov v kategórii II. pilier

Akciové

Dlhopisové

Indexové

Zmiešané

II. pilier za posledný rok

Posledné udalosti