Porovnávaj

Porovnávaj medzi sebou dôchodkové fondy na základe vlastných kritérií a nájdi si tak pre seba ten správny fond a DSS.

viac

Analyzuj

Analyzuj na základe množstva dostupných grafov, ukazovateľov a štatistík dôchodkové fondy a DSS a možno v čase nájdeš dôvod na zmenu.

viac

Sleduj

Pohodlným spôsobom pravidelne sleduj svoj dôchodkový fond a DSS, a buď tak včas informovaný o dôležitých zmenách a udalostiach.

viac

Už viete aký budete mať dôchodok?    Kalkulačka dôchodkov
2. Pilier 3. Pilier

AKO DSS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Dlhopisové DF

DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Stabilita 2,15 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Klasik 1,45 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Garant 1,42 %
Aegon Solid 1,21 %
NN d.s.s., a.s. Tradícia 0,87 %
AXA d.s.s., a.s. Dlhopisový 0,62 %
Priemer   1,29 %

Akciové DF

AXA d.s.s., a.s. Akciový -0,99 %
NN d.s.s., a.s. Dynamika -3,19 %
Aegon Vital -3,38 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Profit -5,72 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Progres -8,03 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Prosperita -16,10 %
Priemer   -6,23 %

Zmiešané DF

NN d.s.s., a.s. Harmónia -0,85 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Mix -3,24 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Benefit -8,34 %
 
 
Priemer   -4,14 %

Indexové DF

AXA d.s.s., a.s. Indexový -6,21 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Index -6,34 %
Aegon Index -6,71 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Perspektíva -7,25 %
NN d.s.s., a.s. Index -11,62 %
Priemer   -7,63 %

Druhý pilier za posledný rok

AKO DDS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Konzervatívne príspevkové DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Konzervatívny príspevkový DDF 0,88 %
DDS Tatra banky d.d.s. Standard life príspevkový DDF 0,66 %
AXA d.d.s. Príspevkový DDF -0,82 %
STABILITA d.d.s. Príspevkový DDF -6,29 %
 
Priemer   -1,39 %

Rastové príspevkové DDF

DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2050 príspevkový DDF -1,17 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2040 príspevkový DDF -3,04 %
AXA d.d.s. Globálny akciový príspevkový DDF -3,94 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Rastový príspevkový DDF -4,49 %
STABILITA d.d.s. Akciový príspevkový DDF -11,50 %
Priemer   -4,83 %

Vyvážené príspevkové DDF

DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2020 príspevkový DDF -0,62 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Vyvážený príspevkový DDF -1,19 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2030 príspevkový DDF -1,54 %
Priemer   -1,11 %

Zaistené príspevkové DDF

DDS Tatra banky d.d.s. Zaistený príspevkový DDF 0,46 %
Priemer   0,46 %

Výplatné DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Výplatný DDF 0,75 %
AXA d.d.s. Výplatný DDF 0,24 %
DDS Tatra banky d.d.s. Dôchodkový výplatný DDF -0,05 %
STABILITA d.d.s. Výplatný DDF -1,08 %
 
 
 
 
Priemer   -0,03 %

Tretí pilier za posledný rok