Porovnávaj

Porovnávaj medzi sebou dôchodkové fondy na základe vlastných kritérií a nájdi si tak pre seba ten správny fond a DSS.

viac

Analyzuj

Analyzuj na základe množstva dostupných grafov, ukazovateľov a štatistík dôchodkové fondy a DSS a možno v čase nájdeš dôvod na zmenu.

viac

Sleduj

Pohodlným spôsobom pravidelne sleduj svoj dôchodkový fond a DSS, a buď tak včas informovaný o dôležitých zmenách a udalostiach.

viac

Už viete aký budete mať dôchodok?    Kalkulačka dôchodkov
2. Pilier 3. Pilier

AKO DSS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Dlhopisové DF

DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Stabilita 5,14 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Klasik 3,51 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Garant 2,79 %
AXA d.s.s., a.s. Dlhopisový 2,31 %
Aegon Solid 1,90 %
NN d.s.s., a.s. Tradícia 1,65 %
Priemer   2,89 %

Akciové DF

Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Progres 5,57 %
NN d.s.s., a.s. Dynamika 5,20 %
AXA d.s.s., a.s. Akciový 4,89 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Profit 3,16 %
Aegon Vital 2,74 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Prosperita -5,18 %
Priemer   2,73 %

Zmiešané DF

NN d.s.s., a.s. Harmónia 5,65 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Mix 4,89 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Benefit -0,59 %
 
 
Priemer   3,32 %

Indexové DF

VÚB Generali d.s.s., a.s. Index 6,97 %
AXA d.s.s., a.s. Indexový 6,91 %
Aegon Index 6,29 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Perspektíva 3,63 %
NN d.s.s., a.s. Index -5,67 %
Priemer   3,62 %

Druhý pilier za posledný rok

AKO DDS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Konzervatívne príspevkové DDF

AXA d.d.s. Príspevkový DDF 3,83 %
STABILITA d.d.s. Príspevkový DDF 1,66 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Konzervatívny príspevkový DDF 1,31 %
DDS Tatra banky d.d.s. Standard life príspevkový DDF 1,23 %
 
Priemer   2,01 %

Rastové príspevkové DDF

AXA d.d.s. Globálny akciový príspevkový DDF 5,28 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2050 príspevkový DDF 4,40 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2040 príspevkový DDF 3,96 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Rastový príspevkový DDF 2,77 %
STABILITA d.d.s. Akciový príspevkový DDF -0,85 %
Priemer   3,11 %

Vyvážené príspevkové DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Vyvážený príspevkový DDF 4,05 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2030 príspevkový DDF 2,94 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2020 príspevkový DDF 0,87 %
Priemer   2,62 %

Zaistené príspevkové DDF

DDS Tatra banky d.d.s. Zaistený príspevkový DDF 0,40 %
Priemer   0,40 %

Výplatné DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Výplatný DDF 1,85 %
AXA d.d.s. Výplatný DDF 0,22 %
DDS Tatra banky d.d.s. Dôchodkový výplatný DDF -0,14 %
STABILITA d.d.s. Výplatný DDF -0,14 %
 
 
 
 
Priemer   0,45 %

Tretí pilier za posledný rok