Porovnávaj

Porovnávaj medzi sebou dôchodkové fondy na základe vlastných kritérií a nájdi si tak pre seba ten správny fond a DSS.

viac

Analyzuj

Analyzuj na základe množstva dostupných grafov, ukazovateľov a štatistík dôchodkové fondy a DSS a možno v čase nájdeš dôvod na zmenu.

viac

Sleduj

Pohodlným spôsobom pravidelne sleduj svoj dôchodkový fond a DSS, a buď tak včas informovaný o dôležitých zmenách a udalostiach.

viac

Už viete aký budete mať dôchodok?    Kalkulačka dôchodkov
2. Pilier 3. Pilier

AKO DSS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Dlhopisové DF

DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Stabilita 3,55 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Garant 2,42 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Klasik 2,34 %
AXA d.s.s., a.s. Dlhopisový 2,20 %
Aegon Solid 2,00 %
NN d.s.s., a.s. Tradícia 1,52 %
Priemer   2,34 %

Akciové DF

AXA d.s.s., a.s. Akciový 0,04 %
NN d.s.s., a.s. Dynamika -0,25 %
Aegon Vital -3,94 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Profit -5,15 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Progres -8,26 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Prosperita -15,80 %
Priemer   -5,56 %

Zmiešané DF

NN d.s.s., a.s. Harmónia 1,05 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Mix -1,17 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Benefit -6,18 %
 
 
Priemer   -2,10 %

Indexové DF

AXA d.s.s., a.s. Indexový -6,53 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Index -6,59 %
Aegon Index -7,08 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Perspektíva -9,59 %
NN d.s.s., a.s. Index -17,23 %
Priemer   -9,41 %

Druhý pilier za posledný rok

AKO DDS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Konzervatívne príspevkové DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Konzervatívny príspevkový DDF 1,44 %
AXA d.d.s. Príspevkový DDF 1,25 %
DDS Tatra banky d.d.s. Standard life príspevkový DDF 0,94 %
STABILITA d.d.s. Príspevkový DDF -4,98 %
 
Priemer   -0,34 %

Rastové príspevkové DDF

DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2040 príspevkový DDF -0,26 %
AXA d.d.s. Globálny akciový príspevkový DDF -2,19 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2050 príspevkový DDF -2,36 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Rastový príspevkový DDF -4,63 %
STABILITA d.d.s. Akciový príspevkový DDF -12,73 %
Priemer   -4,43 %

Vyvážené príspevkové DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Vyvážený príspevkový DDF 0,97 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2030 príspevkový DDF 0,05 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2020 príspevkový DDF -0,85 %
Priemer   0,06 %

Zaistené príspevkové DDF

DDS Tatra banky d.d.s. Zaistený príspevkový DDF 0,45 %
Priemer   0,45 %

Výplatné DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Výplatný DDF 1,72 %
AXA d.d.s. Výplatný DDF 0,22 %
DDS Tatra banky d.d.s. Dôchodkový výplatný DDF -0,05 %
STABILITA d.d.s. Výplatný DDF -0,64 %
 
 
 
 
Priemer   0,31 %

Tretí pilier za posledný rok