Porovnávaj

Porovnávaj medzi sebou dôchodkové fondy na základe vlastných kritérií a nájdi si tak pre seba ten správny fond a DSS.

viac

Analyzuj

Analyzuj na základe množstva dostupných grafov, ukazovateľov a štatistík dôchodkové fondy a DSS a možno v čase nájdeš dôvod na zmenu.

viac

Sleduj

Pohodlným spôsobom pravidelne sleduj svoj dôchodkový fond a DSS, a buď tak včas informovaný o dôležitých zmenách a udalostiach.

viac

Už viete aký budete mať dôchodok?    Kalkulačka dôchodkov
2. Pilier 3. Pilier

AKO DSS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Dlhopisové DF

DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Stabilita 3,90 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Klasik 2,76 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Garant 2,47 %
AXA d.s.s., a.s. Dlhopisový 2,01 %
Aegon Solid 1,86 %
NN d.s.s., a.s. Tradícia 1,55 %
Priemer   2,42 %

Akciové DF

AXA d.s.s., a.s. Akciový 2,86 %
NN d.s.s., a.s. Dynamika 2,51 %
Aegon Vital -0,04 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Progres -0,27 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Profit -1,25 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Prosperita -8,69 %
Priemer   -0,81 %

Zmiešané DF

NN d.s.s., a.s. Harmónia 3,49 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Mix 1,74 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Benefit -2,33 %
 
 
Priemer   0,96 %

Indexové DF

VÚB Generali d.s.s., a.s. Index 1,56 %
AXA d.s.s., a.s. Indexový 1,53 %
Aegon Index 1,03 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Perspektíva -2,63 %
NN d.s.s., a.s. Index -12,68 %
Priemer   -2,24 %

Druhý pilier za posledný rok

AKO DDS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Konzervatívne príspevkové DDF

AXA d.d.s. Príspevkový DDF 2,21 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Konzervatívny príspevkový DDF 1,39 %
DDS Tatra banky d.d.s. Standard life príspevkový DDF 1,14 %
STABILITA d.d.s. Príspevkový DDF -2,92 %
 
Priemer   0,45 %

Rastové príspevkové DDF

AXA d.d.s. Globálny akciový príspevkový DDF 2,48 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2040 príspevkový DDF 2,07 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2050 príspevkový DDF 1,15 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Rastový príspevkový DDF -1,03 %
STABILITA d.d.s. Akciový príspevkový DDF -7,93 %
Priemer   -0,65 %

Vyvážené príspevkové DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Vyvážený príspevkový DDF 2,45 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2030 príspevkový DDF 1,84 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2020 príspevkový DDF -0,18 %
Priemer   1,37 %

Zaistené príspevkové DDF

DDS Tatra banky d.d.s. Zaistený príspevkový DDF 0,41 %
Priemer   0,41 %

Výplatné DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Výplatný DDF 1,66 %
AXA d.d.s. Výplatný DDF 0,23 %
DDS Tatra banky d.d.s. Dôchodkový výplatný DDF -0,11 %
STABILITA d.d.s. Výplatný DDF -0,87 %
 
 
 
 
Priemer   0,23 %

Tretí pilier za posledný rok