Porovnávaj

Porovnávaj medzi sebou dôchodkové fondy na základe vlastných kritérií a nájdi si tak pre seba ten správny fond a DSS.

viac

Analyzuj

Analyzuj na základe množstva dostupných grafov, ukazovateľov a štatistík dôchodkové fondy a DSS a možno v čase nájdeš dôvod na zmenu.

viac

Sleduj

Pohodlným spôsobom pravidelne sleduj svoj dôchodkový fond a DSS, a buď tak včas informovaný o dôležitých zmenách a udalostiach.

viac

Už viete aký budete mať dôchodok?    Kalkulačka dôchodkov
2. Pilier 3. Pilier

AKO DSS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Dlhopisové DF

DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Stabilita 5,50 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Klasik 3,60 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Garant 2,72 %
AXA d.s.s., a.s. Dlhopisový 2,27 %
Aegon Solid 1,89 %
NN d.s.s., a.s. Tradícia 1,60 %
Priemer   2,93 %

Akciové DF

Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Progres 9,11 %
NN d.s.s., a.s. Dynamika 6,71 %
AXA d.s.s., a.s. Akciový 6,17 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Profit 5,25 %
Aegon Vital 4,48 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Prosperita -3,42 %
Priemer   4,72 %

Zmiešané DF

NN d.s.s., a.s. Harmónia 6,58 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Mix 6,51 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Benefit 0,29 %
 
 
Priemer   4,46 %

Indexové DF

VÚB Generali d.s.s., a.s. Index 11,83 %
AXA d.s.s., a.s. Indexový 11,82 %
Aegon Index 11,06 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Perspektíva 6,44 %
NN d.s.s., a.s. Index -5,44 %
Priemer   7,14 %

Druhý pilier za posledný rok

AKO DDS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Konzervatívne príspevkové DDF

AXA d.d.s. Príspevkový DDF 4,11 %
STABILITA d.d.s. Príspevkový DDF 1,81 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Konzervatívny príspevkový DDF 1,36 %
DDS Tatra banky d.d.s. Standard life príspevkový DDF 1,22 %
 
Priemer   2,13 %

Rastové príspevkové DDF

AXA d.d.s. Globálny akciový príspevkový DDF 7,51 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2050 príspevkový DDF 5,79 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2040 príspevkový DDF 5,12 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Rastový príspevkový DDF 4,48 %
STABILITA d.d.s. Akciový príspevkový DDF 0,46 %
Priemer   4,67 %

Vyvážené príspevkové DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Vyvážený príspevkový DDF 4,51 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2030 príspevkový DDF 3,59 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2020 príspevkový DDF 1,17 %
Priemer   3,09 %

Zaistené príspevkové DDF

DDS Tatra banky d.d.s. Zaistený príspevkový DDF 0,39 %
Priemer   0,39 %

Výplatné DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Výplatný DDF 1,77 %
AXA d.d.s. Výplatný DDF 0,23 %
DDS Tatra banky d.d.s. Dôchodkový výplatný DDF -0,16 %
STABILITA d.d.s. Výplatný DDF -0,25 %
 
 
 
 
Priemer   0,40 %

Tretí pilier za posledný rok