Porovnávaj

Porovnávaj medzi sebou dôchodkové fondy na základe vlastných kritérií a nájdi si tak pre seba ten správny fond a DSS.

viac

Analyzuj

Analyzuj na základe množstva dostupných grafov, ukazovateľov a štatistík dôchodkové fondy a DSS a možno v čase nájdeš dôvod na zmenu.

viac

Sleduj

Pohodlným spôsobom pravidelne sleduj svoj dôchodkový fond a DSS, a buď tak včas informovaný o dôležitých zmenách a udalostiach.

viac

Už viete aký budete mať dôchodok?    Kalkulačka dôchodkov
2. Pilier 3. Pilier

AKO DSS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Dlhopisové DF

DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Stabilita 4,83 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Klasik 3,86 %
Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Garant 2,88 %
AXA d.s.s., a.s. Dlhopisový 2,23 %
Virtuálna d.s.s. Dlhopisový 2,18 %
Aegon Solid 1,89 %
NN d.s.s., a.s. Tradícia 1,62 %
Priemer   2,78 %

Akciové DF

Allianz – Slovenská d.s.s., a.s. Progres 8,52 %
NN d.s.s., a.s. Dynamika 6,75 %
AXA d.s.s., a.s. Akciový 5,77 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Profit 5,63 %
Aegon Vital 4,63 %
Virtuálna d.s.s. Akciový 2,81 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Prosperita -3,42 %
Priemer   4,38 %

Zmiešané DF

NN d.s.s., a.s. Harmónia 6,77 %
VÚB Generali d.s.s., a.s. Mix 6,08 %
Virtuálna d.s.s. Zmiešaný 3,76 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Benefit 0,07 %
 
 
Priemer   4,17 %

Indexové DF

VÚB Generali d.s.s., a.s. Index 10,96 %
AXA d.s.s., a.s. Indexový 10,80 %
Aegon Index 10,17 %
Virtuálna d.s.s. Indexový 7,91 %
DSS Poštovej banky d.s.s., a.s. Perspektíva 7,38 %
NN d.s.s., a.s. Index -0,68 %
Priemer   7,76 %

Druhý pilier za posledný rok

AKO DDS ZHODNOTILI VAŠE PENIAZE ZA POSLEDNÝ ROK?

Konzervatívne príspevkové DDF

AXA d.d.s. Príspevkový DDF 3,95 %
STABILITA d.d.s. Príspevkový DDF 3,44 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Konzervatívny príspevkový DDF 1,41 %
DDS Tatra banky d.d.s. Standard life príspevkový DDF 1,14 %
 
Priemer   2,48 %

Rastové príspevkové DDF

AXA d.d.s. Globálny akciový príspevkový DDF 6,96 %
NN Tatry -Sympatia d.d.s. Rastový príspevkový DDF 5,12 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2040 príspevkový DDF 4,62 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2050 príspevkový DDF 4,56 %
STABILITA d.d.s. Akciový príspevkový DDF 0,63 %
Priemer   4,38 %

Vyvážené príspevkové DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Vyvážený príspevkový DDF 4,41 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2030 príspevkový DDF 2,91 %
DDS Tatra banky d.d.s. Comfort life 2020 príspevkový DDF 0,73 %
Priemer   2,68 %

Zaistené príspevkové DDF

DDS Tatra banky d.d.s. Zaistený príspevkový DDF 0,40 %
Priemer   0,40 %

Výplatné DDF

NN Tatry -Sympatia d.d.s. Výplatný DDF 1,64 %
STABILITA d.d.s. Výplatný DDF 0,73 %
AXA d.d.s. Výplatný DDF 0,22 %
DDS Tatra banky d.d.s. Dôchodkový výplatný DDF -0,14 %
 
 
 
 
Priemer   0,61 %

Tretí pilier za posledný rok